Φυτανίδης Κ. Γρηγόριος MD, PhD Παιδίατρος
τ. Ιατρός Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν. Παίδων Αθηνών "Παν. & Αγλαΐας Κυριακού" τηλ. 6973514543 2104909056 Εφέσου 36Α & Ικονίου (Πλ. Αγ. Νικολάου) Νίκαια